gwóźdź


gwóźdź
1. Gwóźdź programu, sezonu itp. «największa atrakcja programu, sezonu itp.»: Przedstawienie kukiełkowe, konkursy z nagrodami, obficie zaopatrzony w łakocie bufet, a przede wszystkim gwóźdź programu: wizyta świętego Mikołaja i wręczenie prezentów – wszystko to sprawiło, że maluchy czuły się doskonale (...). Det 4/1999.
2. (Ostatni) gwóźdź do trumny «czynnik powodujący radykalne pogorszenie się (czyjejś) sytuacji»: Po zerwaniu z wyczynowym sportem założyłem z żoną lokal gastronomiczny (...). Wpakowałem w niego wszystkie oszczędności, pamiątki, medale, biżuterię. To był niemal gwóźdź do trumny (...). Wszystko straciłem po zmianie właściciela lokalu. Wprost 887/1999.

Słownik frazeologiczny . 2013.